Toelichting

1. Laboratoriumtechniek en materialen
De techniek- en/of materiaalkosten zijn niet in de tarieven begrepen. Deze worden uiteraard vooraf, waar dit mogelijk is, door ons aangegeven in de offerte. Het betreft de prestatiecodes F411A tot en met F471A (plaatsing diverse beugeltypes), F612A, F811A, F812A en F813A. De materiaalkosten van een slotjesbeugel bedragen circa € 150,- per kaak. Het tarief van code F492A (verwijderen vaste beugels categorie 5 en 6) betreft altijd één kaak.
In zijn algemeenheid is het zo dat het totaalbedrag van het grootste deel van de behandelingen valt tussen de € 2000,- en € 2500,- ,alles inbegrepen.

2. Afwijkende tarieven
Van de tarievenlijst zal naar boven worden afgeweken indien de behandeling veel lastiger is dan gebruikelijk. Ter bepaling van het laatste gaan wij uit van de "Indicatieve lijst" welke een aantal jaren geleden is opgesteld door de adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars en de hoogleraren orthodontie. Ook wordt het hogere tarief toegepast bij gecombineerde orthodontische en kaakchirurgische behandelingen, waarbij een kaakstandscorrectie d.m.v. een zogenaamde "kaakosteotomie" wordt uitgevoerd.

3. Het tarief voor een vergeten of niet tijdig afgezegde afspraak bedraagt € 20,- per gereserveerd kwartier.

4. Toepassing tarief (deze alinea moet elke zorgverlener verplicht opnemen) Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract met de zorgaanbieder heeft afgesloten, kunnen andere tarieven gelden.

NB: In het belang van een goede kwaliteit van de zorgverlening hebben wij geen contract met een zorgverzekeraar afgesloten.

Het goed opvolgen van de behandelingsinstructies draagt zeker bij tot het zo kort mogelijk houden van de behandeling. Na de actieve behandelingsperiode van de tand c.q. kaakverplaatsing, volgt nog een periode van retentie, waarin het behandelingsresultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt doorgaans met dunne staaldraadspalkjes welke achter de tanden worden bevestigd. Deze noemen we retentiedraadjes of spalkjes. Soms wordt er tijdens de nacht in het begin van de retentiefase ook nog uitneembare apparatuur toegepast.

Een beugelconsult wordt in rekening gebracht bij elk eerste bezoek in een kalendermaand. Slaan we een maand over dan wordt er dus voor die maand niet gedeclareerd.

Behandeling met tandkleurige brackets is bij ons ook mogelijk. Hiervan zijn wel de materiaalkosten wat hoger.

De declaraties worden doorgaans elke maand verzonden. De betalingstermijn bedraagt vier weken.
De declaratieafhandeling hebben wij uitbesteed aan Netpoint Factoring. Wanneer u vragen heeft over de nota neemt u dan in eerste instantie contact met hen op via www.uwdeclaratie.nl.